เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooter bike schwinn electric bike batteries for electric scooters replacement electric scooter with seat electric scooter repair near me how much are electric scooters electric scooter adult electric scooter with seat scooters electric electric bike scooter electric skateboard kit target electric scooter electric skateboard shops near me longboard electric skateboard costco electric bike electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike electric scooter repair near me skateboard electric meepo electric skateboard electric scooters for sale near me electric bike shop near me brands of electric scooters cheap electric skateboard electric scooters for adults near me pride electric scooters jetson electric bike super 73 electric bike boosted electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooter bike schwinn electric bike batteries for electric scooters replacement electric scooter with seat electric scooter repair near me how much are electric scooters electric scooter adult electric scooter with seat scooters electric electric bike scooter electric skateboard kit target electric scooter electric skateboard shops near me longboard electric skateboard costco electric bike electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike electric scooter repair near me skateboard electric meepo electric skateboard electric scooters for sale near me electric bike shop near me brands of electric scooters cheap electric skateboard electric scooters for adults near me pride electric scooters jetson electric bike super 73 electric bike boosted electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooter bike schwinn electric bike batteries for electric scooters replacement electric scooter with seat electric scooter repair near me how much are electric scooters electric scooter adult electric scooter with seat scooters electric electric bike scooter electric skateboard kit target electric scooter electric skateboard shops near me longboard electric skateboard costco electric bike electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike electric scooter repair near me skateboard electric meepo electric skateboard electric scooters for sale near me electric bike shop near me brands of electric scooters cheap electric skateboard electric scooters for adults near me pride electric scooters jetson electric bike super 73 electric bike boosted electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................