เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : adult scooter electric fastest electric bike electric mobility scooter townie electric bike best electric skateboard adult electric scooter adult scooter electric battery for electric skateboard adult electric bike electric dirt bike adult fat tire electric scooter used electric scooters best electric skateboard single wheel electric skateboard jetson electric bike harley electric bike scooters electric electric mobility scooters for adults razor e100 electric scooter electric skateboard kit electric bike kit best electric scooters for adults fast electric scooter amazon electric scooters electric scooters for sale electric moped scooter small electric scooters bugatti electric scooter electric scooter walmart" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : adult scooter electric fastest electric bike electric mobility scooter townie electric bike best electric skateboard adult electric scooter adult scooter electric battery for electric skateboard adult electric bike electric dirt bike adult fat tire electric scooter used electric scooters best electric skateboard single wheel electric skateboard jetson electric bike harley electric bike scooters electric electric mobility scooters for adults razor e100 electric scooter electric skateboard kit electric bike kit best electric scooters for adults fast electric scooter amazon electric scooters electric scooters for sale electric moped scooter small electric scooters bugatti electric scooter electric scooter walmart" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : adult scooter electric fastest electric bike electric mobility scooter townie electric bike best electric skateboard adult electric scooter adult scooter electric battery for electric skateboard adult electric bike electric dirt bike adult fat tire electric scooter used electric scooters best electric skateboard single wheel electric skateboard jetson electric bike harley electric bike scooters electric electric mobility scooters for adults razor e100 electric scooter electric skateboard kit electric bike kit best electric scooters for adults fast electric scooter amazon electric scooters electric scooters for sale electric moped scooter small electric scooters bugatti electric scooter electric scooter walmart" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................