เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : canadian cialis viagra sample [url=http://wiki.schoolinbox.net/index.php/Kinds_Of_Pharmacy_Jobs]buying drugs from canada[/url] cialis best price my canadian pharcharmy online sample viagra online drug [url=http://juniper-ondemand.com/members/dealjaguar6/activity/369909/]walmart drug prices[/url] buy cialis in canada online cialis pills for sale canadian viagra online pharmacy cialis.canada [url=https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=http://canadotcphar.com/]how to order viagra from canada[/url] viagra online order" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : canadian cialis viagra sample [url=http://wiki.schoolinbox.net/index.php/Kinds_Of_Pharmacy_Jobs]buying drugs from canada[/url] cialis best price my canadian pharcharmy online sample viagra online drug [url=http://juniper-ondemand.com/members/dealjaguar6/activity/369909/]walmart drug prices[/url] buy cialis in canada online cialis pills for sale canadian viagra online pharmacy cialis.canada [url=https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=http://canadotcphar.com/]how to order viagra from canada[/url] viagra online order" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : canadian cialis viagra sample [url=http://wiki.schoolinbox.net/index.php/Kinds_Of_Pharmacy_Jobs]buying drugs from canada[/url] cialis best price my canadian pharcharmy online sample viagra online drug [url=http://juniper-ondemand.com/members/dealjaguar6/activity/369909/]walmart drug prices[/url] buy cialis in canada online cialis pills for sale canadian viagra online pharmacy cialis.canada [url=https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=http://canadotcphar.com/]how to order viagra from canada[/url] viagra online order" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................