เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : adult electric bike kids electric scooter blitzart electric skateboard electric scooter electric scooters for adults with seat electric scooters for adults with seat fastest electric bike used electric scooters electric skateboard amazon walmart electric scooter adult electric scooter electric scooters for 5 year olds electric mobility scooter electric scooters for adults with seat used electric scooters for adults longboard electric skateboard skateboard electric electric one wheel skateboard fastest electric scooters super 73 electric bike electric bike scooter electric bike scooter electric scooter rental hiboy s2 electric scooter electric scooter repair harley davidson electric bike electric mobility scooter electric scooters walmart jetson bolt pro folding electric bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : adult electric bike kids electric scooter blitzart electric skateboard electric scooter electric scooters for adults with seat electric scooters for adults with seat fastest electric bike used electric scooters electric skateboard amazon walmart electric scooter adult electric scooter electric scooters for 5 year olds electric mobility scooter electric scooters for adults with seat used electric scooters for adults longboard electric skateboard skateboard electric electric one wheel skateboard fastest electric scooters super 73 electric bike electric bike scooter electric bike scooter electric scooter rental hiboy s2 electric scooter electric scooter repair harley davidson electric bike electric mobility scooter electric scooters walmart jetson bolt pro folding electric bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : adult electric bike kids electric scooter blitzart electric skateboard electric scooter electric scooters for adults with seat electric scooters for adults with seat fastest electric bike used electric scooters electric skateboard amazon walmart electric scooter adult electric scooter electric scooters for 5 year olds electric mobility scooter electric scooters for adults with seat used electric scooters for adults longboard electric skateboard skateboard electric electric one wheel skateboard fastest electric scooters super 73 electric bike electric bike scooter electric bike scooter electric scooter rental hiboy s2 electric scooter electric scooter repair harley davidson electric bike electric mobility scooter electric scooters walmart jetson bolt pro folding electric bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................