เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : ecotric electric bike used electric scooters evercross electric scooter electric bike scooter electric scooters with seats off road electric scooter teamgee electric skateboard electric dirt bike adult razor electric scooters meepo v3 electric skateboard electric scooters walmart electric scooters for adults near me teamgee electric skateboard electric bike for sale ecotric electric bike electric scooter repair electric scooter bike electric scooters on amazon electric scooter for adults cheap electric scooters ktm electric dirt bike how fast do electric scooters go electric scooter repair cheap electric bike electric dirt bike electric bike scooter electric skateboard battery 2 seater electric scooters costco electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : ecotric electric bike used electric scooters evercross electric scooter electric bike scooter electric scooters with seats off road electric scooter teamgee electric skateboard electric dirt bike adult razor electric scooters meepo v3 electric skateboard electric scooters walmart electric scooters for adults near me teamgee electric skateboard electric bike for sale ecotric electric bike electric scooter repair electric scooter bike electric scooters on amazon electric scooter for adults cheap electric scooters ktm electric dirt bike how fast do electric scooters go electric scooter repair cheap electric bike electric dirt bike electric bike scooter electric skateboard battery 2 seater electric scooters costco electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : ecotric electric bike used electric scooters evercross electric scooter electric bike scooter electric scooters with seats off road electric scooter teamgee electric skateboard electric dirt bike adult razor electric scooters meepo v3 electric skateboard electric scooters walmart electric scooters for adults near me teamgee electric skateboard electric bike for sale ecotric electric bike electric scooter repair electric scooter bike electric scooters on amazon electric scooter for adults cheap electric scooters ktm electric dirt bike how fast do electric scooters go electric scooter repair cheap electric bike electric dirt bike electric bike scooter electric skateboard battery 2 seater electric scooters costco electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................