เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : viagra prescription online canada drug [url=https://joeclassifieds.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=3928285]online prescription drugs[/url] price viagra viagra free samples canadian online pharmacy what would happen if a girl took viagra [url=http://sfztc.com/space-uid-710688.html]buying viagra in canada[/url] cialis pills for sale canada drug generic viagra online pharmacy tadalafil from canada [url=http://zsluoping.com/space-uid-393327.html]how does cialis work[/url] overnight viagra" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : viagra prescription online canada drug [url=https://joeclassifieds.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=3928285]online prescription drugs[/url] price viagra viagra free samples canadian online pharmacy what would happen if a girl took viagra [url=http://sfztc.com/space-uid-710688.html]buying viagra in canada[/url] cialis pills for sale canada drug generic viagra online pharmacy tadalafil from canada [url=http://zsluoping.com/space-uid-393327.html]how does cialis work[/url] overnight viagra" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : viagra prescription online canada drug [url=https://joeclassifieds.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=3928285]online prescription drugs[/url] price viagra viagra free samples canadian online pharmacy what would happen if a girl took viagra [url=http://sfztc.com/space-uid-710688.html]buying viagra in canada[/url] cialis pills for sale canada drug generic viagra online pharmacy tadalafil from canada [url=http://zsluoping.com/space-uid-393327.html]how does cialis work[/url] overnight viagra" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................