เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric bike rental near me razor electric scooter segway electric dirt bike hover 1 electric scooter foldable electric scooter blitzart electric skateboard electric scooters near me electric mobility scooters electric scooters for sale jetson electric bike one wheel electric skateboard electric scooter near me electric balance bike electric bike teamgee electric skateboard kyng electric skateboard electric scooters for 10 year olds evercross electric scooter jetson electric bike electric longboard skateboard razor e300 electric scooter top electric scooters electric scooters for sale used electric skateboard how fast do electric scooters go electric scooter walmart electric sit down scooters for adults electric motor scooters walmart electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric bike rental near me razor electric scooter segway electric dirt bike hover 1 electric scooter foldable electric scooter blitzart electric skateboard electric scooters near me electric mobility scooters electric scooters for sale jetson electric bike one wheel electric skateboard electric scooter near me electric balance bike electric bike teamgee electric skateboard kyng electric skateboard electric scooters for 10 year olds evercross electric scooter jetson electric bike electric longboard skateboard razor e300 electric scooter top electric scooters electric scooters for sale used electric skateboard how fast do electric scooters go electric scooter walmart electric sit down scooters for adults electric motor scooters walmart electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric bike rental near me razor electric scooter segway electric dirt bike hover 1 electric scooter foldable electric scooter blitzart electric skateboard electric scooters near me electric mobility scooters electric scooters for sale jetson electric bike one wheel electric skateboard electric scooter near me electric balance bike electric bike teamgee electric skateboard kyng electric skateboard electric scooters for 10 year olds evercross electric scooter jetson electric bike electric longboard skateboard razor e300 electric scooter top electric scooters electric scooters for sale used electric skateboard how fast do electric scooters go electric scooter walmart electric sit down scooters for adults electric motor scooters walmart electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................