เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooters near me cheap electric bike one wheel skateboard electric used electric skateboard cheap electric scooters fast electric scooters electric scooter for adults cheap electric scooters for adults harley electric bike electric scooters for kids electric power scooters evolve electric skateboard electric razor scooter electric moped scooter super 73 electric bike backfire electric skateboard best electric scooters for commuting fastest electric scooter himiway electric bike adult scooter electric nakto electric bike mototec electric scooters electric scooters for kids electric power scooters meepo v3 electric skateboard evolve electric skateboard ecotric electric bike electric scooter walmart segway electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooters near me cheap electric bike one wheel skateboard electric used electric skateboard cheap electric scooters fast electric scooters electric scooter for adults cheap electric scooters for adults harley electric bike electric scooters for kids electric power scooters evolve electric skateboard electric razor scooter electric moped scooter super 73 electric bike backfire electric skateboard best electric scooters for commuting fastest electric scooter himiway electric bike adult scooter electric nakto electric bike mototec electric scooters electric scooters for kids electric power scooters meepo v3 electric skateboard evolve electric skateboard ecotric electric bike electric scooter walmart segway electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooters near me cheap electric bike one wheel skateboard electric used electric skateboard cheap electric scooters fast electric scooters electric scooter for adults cheap electric scooters for adults harley electric bike electric scooters for kids electric power scooters evolve electric skateboard electric razor scooter electric moped scooter super 73 electric bike backfire electric skateboard best electric scooters for commuting fastest electric scooter himiway electric bike adult scooter electric nakto electric bike mototec electric scooters electric scooters for kids electric power scooters meepo v3 electric skateboard evolve electric skateboard ecotric electric bike electric scooter walmart segway electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................