เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : buy cialis online canada onlinepharmacy.com [url=http://www.clacker.com.au/index.php?page=user&action=pub_profile&id=1020644]cheap viagra 100mg[/url] viagra in india cialis online canada pharmacy canada pharmacies online viagra canadian meds [url=https://www.click4r.com/posts/g/5551730/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know]viagra online cheap[/url] canadian cialis online pharmacy viagra professional natural viagra substitute buy drugs [url=http://atdh.cn/home.php?mod=space&uid=538477]price viagra[/url] generic cialis in canada" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : buy cialis online canada onlinepharmacy.com [url=http://www.clacker.com.au/index.php?page=user&action=pub_profile&id=1020644]cheap viagra 100mg[/url] viagra in india cialis online canada pharmacy canada pharmacies online viagra canadian meds [url=https://www.click4r.com/posts/g/5551730/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know]viagra online cheap[/url] canadian cialis online pharmacy viagra professional natural viagra substitute buy drugs [url=http://atdh.cn/home.php?mod=space&uid=538477]price viagra[/url] generic cialis in canada" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : buy cialis online canada onlinepharmacy.com [url=http://www.clacker.com.au/index.php?page=user&action=pub_profile&id=1020644]cheap viagra 100mg[/url] viagra in india cialis online canada pharmacy canada pharmacies online viagra canadian meds [url=https://www.click4r.com/posts/g/5551730/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know]viagra online cheap[/url] canadian cialis online pharmacy viagra professional natural viagra substitute buy drugs [url=http://atdh.cn/home.php?mod=space&uid=538477]price viagra[/url] generic cialis in canada" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................