เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 8 เดือน 23 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : new usa online casino real money rizk online casino real money money storm casino instant play how to win big money at the casino casino no deposit real money how to get money back from casino casino real money no deposit sign on bonus usa online casino real money with no deposit bonus" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : new usa online casino real money rizk online casino real money money storm casino instant play how to win big money at the casino casino no deposit real money how to get money back from casino casino real money no deposit sign on bonus usa online casino real money with no deposit bonus" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : new usa online casino real money rizk online casino real money money storm casino instant play how to win big money at the casino casino no deposit real money how to get money back from casino casino real money no deposit sign on bonus usa online casino real money with no deposit bonus" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................