เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : can i buy cialis over the counter in usa buy cialis jakarta viagra sale walgreens cheap viagra no prescription needed site es cheap viagra buy cialis black levitra levitra pills generic cialis cheap canada erectile dysfunction pills erectile dysfunction pills cialis rush order" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : can i buy cialis over the counter in usa buy cialis jakarta viagra sale walgreens cheap viagra no prescription needed site es cheap viagra buy cialis black levitra levitra pills generic cialis cheap canada erectile dysfunction pills erectile dysfunction pills cialis rush order" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : can i buy cialis over the counter in usa buy cialis jakarta viagra sale walgreens cheap viagra no prescription needed site es cheap viagra buy cialis black levitra levitra pills generic cialis cheap canada erectile dysfunction pills erectile dysfunction pills cialis rush order" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................