เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : where to buy cialis can u take 2 cialis pills order generic levitra cheap viagra new zealand buy cheap viagra and cialis cialis pills cut half vardenafil 20 mg levitra 20mg how to buy cheap viagra online ed pills ed meds viagra buy australia" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : where to buy cialis can u take 2 cialis pills order generic levitra cheap viagra new zealand buy cheap viagra and cialis cialis pills cut half vardenafil 20 mg levitra 20mg how to buy cheap viagra online ed pills ed meds viagra buy australia" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : where to buy cialis can u take 2 cialis pills order generic levitra cheap viagra new zealand buy cheap viagra and cialis cialis pills cut half vardenafil 20 mg levitra 20mg how to buy cheap viagra online ed pills ed meds viagra buy australia" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................