เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 0 เดือน 9 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : online gambling games in the united states casino match bonus best casino slots app for ipad [url=https://spaceonlinecasino.com/]real online casino united states[/url] mobile video poker real money" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : online gambling games in the united states casino match bonus best casino slots app for ipad [url=https://spaceonlinecasino.com/]real online casino united states[/url] mobile video poker real money" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : online gambling games in the united states casino match bonus best casino slots app for ipad [url=https://spaceonlinecasino.com/]real online casino united states[/url] mobile video poker real money" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................