เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : viagra substitute best generic viagra [url=http://wiki.iurium.cz/w/U%C5%BEivatel:SylvesterHanks6]natural viagra[/url] where to buy viagra viagra canadian canadian pharmacy without prescription canada pharmacy viagra [url=https://kokopage.com/index.php?page=item&action=item_add]what is cialis[/url] online cheap viagra candida viagra viagra for sale cialis canada pharmacy online [url=http://bioimagingcore.be/q2a/user/guiltywren2]buying medications in canada[/url] best price on cialis prescription" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : viagra substitute best generic viagra [url=http://wiki.iurium.cz/w/U%C5%BEivatel:SylvesterHanks6]natural viagra[/url] where to buy viagra viagra canadian canadian pharmacy without prescription canada pharmacy viagra [url=https://kokopage.com/index.php?page=item&action=item_add]what is cialis[/url] online cheap viagra candida viagra viagra for sale cialis canada pharmacy online [url=http://bioimagingcore.be/q2a/user/guiltywren2]buying medications in canada[/url] best price on cialis prescription" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : viagra substitute best generic viagra [url=http://wiki.iurium.cz/w/U%C5%BEivatel:SylvesterHanks6]natural viagra[/url] where to buy viagra viagra canadian canadian pharmacy without prescription canada pharmacy viagra [url=https://kokopage.com/index.php?page=item&action=item_add]what is cialis[/url] online cheap viagra candida viagra viagra for sale cialis canada pharmacy online [url=http://bioimagingcore.be/q2a/user/guiltywren2]buying medications in canada[/url] best price on cialis prescription" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................