เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : canada pharmacy for cialis drugs shop [url=https://milclick.com/user/profile/152487]tadalafil 20 mg in canada[/url] discount tadalafil prescription drugs from canada prices viagra canada price viagra [url=http://elita-hotel.ru/user/sizeswitch0/]canadian prescription[/url] buy viagra internet cheap cialis canada buy cheap viagra online viagra from canadian pharmacy [url=https://flipboard.com/@kisssubway1]viagra online pharmacy[/url] prescription viagra" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : canada pharmacy for cialis drugs shop [url=https://milclick.com/user/profile/152487]tadalafil 20 mg in canada[/url] discount tadalafil prescription drugs from canada prices viagra canada price viagra [url=http://elita-hotel.ru/user/sizeswitch0/]canadian prescription[/url] buy viagra internet cheap cialis canada buy cheap viagra online viagra from canadian pharmacy [url=https://flipboard.com/@kisssubway1]viagra online pharmacy[/url] prescription viagra" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : canada pharmacy for cialis drugs shop [url=https://milclick.com/user/profile/152487]tadalafil 20 mg in canada[/url] discount tadalafil prescription drugs from canada prices viagra canada price viagra [url=http://elita-hotel.ru/user/sizeswitch0/]canadian prescription[/url] buy viagra internet cheap cialis canada buy cheap viagra online viagra from canadian pharmacy [url=https://flipboard.com/@kisssubway1]viagra online pharmacy[/url] prescription viagra" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................