เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cheap cialis canada online order viagra and cialis viagra buy in usa is it safe to order viagra online how to order generic viagra online buy levitra malaysia levitra 20 mg vardenafil 20mg buy cialis online london erectile dysfunction pills ed drugs where do i buy viagra yahoo" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cheap cialis canada online order viagra and cialis viagra buy in usa is it safe to order viagra online how to order generic viagra online buy levitra malaysia levitra 20 mg vardenafil 20mg buy cialis online london erectile dysfunction pills ed drugs where do i buy viagra yahoo" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cheap cialis canada online order viagra and cialis viagra buy in usa is it safe to order viagra online how to order generic viagra online buy levitra malaysia levitra 20 mg vardenafil 20mg buy cialis online london erectile dysfunction pills ed drugs where do i buy viagra yahoo" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................