เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cialis on canadian pharmacy prescription viagra online canada [url=https://www.gasandelec.pro/index.php?page=user&action=pub_profile&id=77552]cheapest price for cialis[/url] buy viagra new york viagra without a prescription viagra online prescription buy discount viagra [url=http://itw99.com/home.php?mod=space&uid=276670]viagra tablets[/url] free sample viagra viagra coupons viagra best price best price for generic cialis [url=http://borsafix.com/user/sinkmark1]canadian drug store[/url] canada viagra online" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cialis on canadian pharmacy prescription viagra online canada [url=https://www.gasandelec.pro/index.php?page=user&action=pub_profile&id=77552]cheapest price for cialis[/url] buy viagra new york viagra without a prescription viagra online prescription buy discount viagra [url=http://itw99.com/home.php?mod=space&uid=276670]viagra tablets[/url] free sample viagra viagra coupons viagra best price best price for generic cialis [url=http://borsafix.com/user/sinkmark1]canadian drug store[/url] canada viagra online" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cialis on canadian pharmacy prescription viagra online canada [url=https://www.gasandelec.pro/index.php?page=user&action=pub_profile&id=77552]cheapest price for cialis[/url] buy viagra new york viagra without a prescription viagra online prescription buy discount viagra [url=http://itw99.com/home.php?mod=space&uid=276670]viagra tablets[/url] free sample viagra viagra coupons viagra best price best price for generic cialis [url=http://borsafix.com/user/sinkmark1]canadian drug store[/url] canada viagra online" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................