เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric mobility scooter longboard electric skateboard electric bike conversion kit electric bike walmart electric scooter for sale electric dirt bike adult small electric scooters electric longboard skateboard electric scooter repair all terrain electric skateboard electric skateboard amazon electric balance bike honda electric scooter electric scooter bike bird electric scooter adult electric scooter bird electric scooter fastest electric skateboard himiway electric bike best electric scooters electric skateboard all terrain skateboard electric fastest electric skateboard best electric scooters for commuting hover 1 electric scooter jetson bolt pro folding electric bike electric scooters walmart foldable electric scooter razor e100 electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric mobility scooter longboard electric skateboard electric bike conversion kit electric bike walmart electric scooter for sale electric dirt bike adult small electric scooters electric longboard skateboard electric scooter repair all terrain electric skateboard electric skateboard amazon electric balance bike honda electric scooter electric scooter bike bird electric scooter adult electric scooter bird electric scooter fastest electric skateboard himiway electric bike best electric scooters electric skateboard all terrain skateboard electric fastest electric skateboard best electric scooters for commuting hover 1 electric scooter jetson bolt pro folding electric bike electric scooters walmart foldable electric scooter razor e100 electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric mobility scooter longboard electric skateboard electric bike conversion kit electric bike walmart electric scooter for sale electric dirt bike adult small electric scooters electric longboard skateboard electric scooter repair all terrain electric skateboard electric skateboard amazon electric balance bike honda electric scooter electric scooter bike bird electric scooter adult electric scooter bird electric scooter fastest electric skateboard himiway electric bike best electric scooters electric skateboard all terrain skateboard electric fastest electric skateboard best electric scooters for commuting hover 1 electric scooter jetson bolt pro folding electric bike electric scooters walmart foldable electric scooter razor e100 electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................