เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cialis pills from canada buy cialis johor bahru buy genuine levitra buy viagra now online order viagra discreetly buy levitra europe vardenafil 20mg levitra 20 mg viagra cheap australia ed meds ed drugs can i buy cialis over the counter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cialis pills from canada buy cialis johor bahru buy genuine levitra buy viagra now online order viagra discreetly buy levitra europe vardenafil 20mg levitra 20 mg viagra cheap australia ed meds ed drugs can i buy cialis over the counter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cialis pills from canada buy cialis johor bahru buy genuine levitra buy viagra now online order viagra discreetly buy levitra europe vardenafil 20mg levitra 20 mg viagra cheap australia ed meds ed drugs can i buy cialis over the counter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................