เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : how to get viagra without a prescription viagra coupon [url=https://clicavisos.com.ar/author/arnulfop23/]viagra and high blood pressure[/url] buying viagra hypnosis orgasm viagra cheapest price canadian discount pharmacies [url=http://xn--101-8cd4f0b.xn--p1ai/user/cottonwren7/]ordering viagra[/url] buy viagra online at viagra brand sale buy cheap viagra online canadian pharmacy viagra online [url=https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://canadotcphar.com/]buy cialis in canada online[/url] how viagra works" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : how to get viagra without a prescription viagra coupon [url=https://clicavisos.com.ar/author/arnulfop23/]viagra and high blood pressure[/url] buying viagra hypnosis orgasm viagra cheapest price canadian discount pharmacies [url=http://xn--101-8cd4f0b.xn--p1ai/user/cottonwren7/]ordering viagra[/url] buy viagra online at viagra brand sale buy cheap viagra online canadian pharmacy viagra online [url=https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://canadotcphar.com/]buy cialis in canada online[/url] how viagra works" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : how to get viagra without a prescription viagra coupon [url=https://clicavisos.com.ar/author/arnulfop23/]viagra and high blood pressure[/url] buying viagra hypnosis orgasm viagra cheapest price canadian discount pharmacies [url=http://xn--101-8cd4f0b.xn--p1ai/user/cottonwren7/]ordering viagra[/url] buy viagra online at viagra brand sale buy cheap viagra online canadian pharmacy viagra online [url=https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://canadotcphar.com/]buy cialis in canada online[/url] how viagra works" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................