เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cialis professional 20 mg pills can you order cialis online for canada buy viagra without prescriptions uk buy cheap viagra online viagra sale tesco cheap viagra usa levitra 20mg levitra pills buy cialis tijuana ed pills ed meds can you buy cialis uk" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cialis professional 20 mg pills can you order cialis online for canada buy viagra without prescriptions uk buy cheap viagra online viagra sale tesco cheap viagra usa levitra 20mg levitra pills buy cialis tijuana ed pills ed meds can you buy cialis uk" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cialis professional 20 mg pills can you order cialis online for canada buy viagra without prescriptions uk buy cheap viagra online viagra sale tesco cheap viagra usa levitra 20mg levitra pills buy cialis tijuana ed pills ed meds can you buy cialis uk" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................