เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooters near me electric scooter amazon electric scooters how much is electric skateboard best electric skateboard 2022 sur ron electric bike gotrax electric scooter electric mini bike electric scooter rental single wheel electric skateboard electric riding scooters electric skateboard off road faster electric scooter electric skateboard batteries all terrain skateboard electric electric skateboard amazon single wheel electric skateboard electric scooters for adults near me used electric scooters for sale near me electric scooter repair near me harley electric bike fat tire electric scooter electric one wheel skateboard fast electric scooters longboard electric skateboard electric skateboard amazon longboard electric skateboard how fast do electric scooters go electric bike shop near me" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooters near me electric scooter amazon electric scooters how much is electric skateboard best electric skateboard 2022 sur ron electric bike gotrax electric scooter electric mini bike electric scooter rental single wheel electric skateboard electric riding scooters electric skateboard off road faster electric scooter electric skateboard batteries all terrain skateboard electric electric skateboard amazon single wheel electric skateboard electric scooters for adults near me used electric scooters for sale near me electric scooter repair near me harley electric bike fat tire electric scooter electric one wheel skateboard fast electric scooters longboard electric skateboard electric skateboard amazon longboard electric skateboard how fast do electric scooters go electric bike shop near me" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooters near me electric scooter amazon electric scooters how much is electric skateboard best electric skateboard 2022 sur ron electric bike gotrax electric scooter electric mini bike electric scooter rental single wheel electric skateboard electric riding scooters electric skateboard off road faster electric scooter electric skateboard batteries all terrain skateboard electric electric skateboard amazon single wheel electric skateboard electric scooters for adults near me used electric scooters for sale near me electric scooter repair near me harley electric bike fat tire electric scooter electric one wheel skateboard fast electric scooters longboard electric skateboard electric skateboard amazon longboard electric skateboard how fast do electric scooters go electric bike shop near me" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................