เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : hover 1 electric scooter electric scooters for sale electric scooter for sale electric mini bike electric skateboard near me bird electric scooter cheap electric scooters fastest electric scooter electric scooter with seat electric skateboard near me best electric scooters fastest electric scooters fast electric scooter hover 1 electric scooter used electric skateboard shark wheel electric skateboard all terrain skateboard electric electric riding scooters electric scooters walmart razor e300 electric scooter skateboard electric cheap electric bike electric scooters brands fastest electric scooter how much is an electric skateboard razor scooter electric electric scooters on amazon evercross electric scooter best electric scooters for adults" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : hover 1 electric scooter electric scooters for sale electric scooter for sale electric mini bike electric skateboard near me bird electric scooter cheap electric scooters fastest electric scooter electric scooter with seat electric skateboard near me best electric scooters fastest electric scooters fast electric scooter hover 1 electric scooter used electric skateboard shark wheel electric skateboard all terrain skateboard electric electric riding scooters electric scooters walmart razor e300 electric scooter skateboard electric cheap electric bike electric scooters brands fastest electric scooter how much is an electric skateboard razor scooter electric electric scooters on amazon evercross electric scooter best electric scooters for adults" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : hover 1 electric scooter electric scooters for sale electric scooter for sale electric mini bike electric skateboard near me bird electric scooter cheap electric scooters fastest electric scooter electric scooter with seat electric skateboard near me best electric scooters fastest electric scooters fast electric scooter hover 1 electric scooter used electric skateboard shark wheel electric skateboard all terrain skateboard electric electric riding scooters electric scooters walmart razor e300 electric scooter skateboard electric cheap electric bike electric scooters brands fastest electric scooter how much is an electric skateboard razor scooter electric electric scooters on amazon evercross electric scooter best electric scooters for adults" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................