เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 10 เดือน 1 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : https://sexshopzhebdi.vn.ua/masturbator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/vibratory/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/umnyy-vibrator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/strapon/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/seks-igrushki/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/falloimitator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/vibratory/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/seks-igrushki/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/nasadka-na-chlen/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/erektsionnoe-koltso/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/erektsionnoe-koltso/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/analnaya-smazka/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/strapon/ " size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : https://sexshopzhebdi.vn.ua/masturbator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/vibratory/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/umnyy-vibrator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/strapon/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/seks-igrushki/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/falloimitator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/vibratory/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/seks-igrushki/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/nasadka-na-chlen/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/erektsionnoe-koltso/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/erektsionnoe-koltso/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/analnaya-smazka/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/strapon/ " size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : https://sexshopzhebdi.vn.ua/masturbator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/vibratory/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/umnyy-vibrator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/strapon/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/seks-igrushki/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/falloimitator/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/vibratory/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/seks-igrushki/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/nasadka-na-chlen/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ru/erektsionnoe-koltso/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/erektsionnoe-koltso/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/analnaya-smazka/ https://sexshopzhebdi.vn.ua/strapon/ " size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................