เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : walmart electric scooter electric sit down scooters for adults townie electric bike electric skateboard battery battery for electric skateboard electric skateboard shops near me electric bike rental near me mototec electric scooters electric cargo bike electric scooter rental electric scooters near me electric bike cheap electric scooters jetson bolt pro folding electric bike meepo v3 electric skateboard electric riding scooters schwinn electric bike electric bike company electric skateboard parts electric scooters electric cruiser bike electric scooter rental electric razor scooter segway electric scooter nakto electric bike jetson bolt pro folding electric bike fat tire electric bike electric scooter adult best electric scooter for adults" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : walmart electric scooter electric sit down scooters for adults townie electric bike electric skateboard battery battery for electric skateboard electric skateboard shops near me electric bike rental near me mototec electric scooters electric cargo bike electric scooter rental electric scooters near me electric bike cheap electric scooters jetson bolt pro folding electric bike meepo v3 electric skateboard electric riding scooters schwinn electric bike electric bike company electric skateboard parts electric scooters electric cruiser bike electric scooter rental electric razor scooter segway electric scooter nakto electric bike jetson bolt pro folding electric bike fat tire electric bike electric scooter adult best electric scooter for adults" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : walmart electric scooter electric sit down scooters for adults townie electric bike electric skateboard battery battery for electric skateboard electric skateboard shops near me electric bike rental near me mototec electric scooters electric cargo bike electric scooter rental electric scooters near me electric bike cheap electric scooters jetson bolt pro folding electric bike meepo v3 electric skateboard electric riding scooters schwinn electric bike electric bike company electric skateboard parts electric scooters electric cruiser bike electric scooter rental electric razor scooter segway electric scooter nakto electric bike jetson bolt pro folding electric bike fat tire electric bike electric scooter adult best electric scooter for adults" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................