เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooter for kids adult electric bike electric scooters for adults kids electric scooter off road electric scooter boosted electric skateboard top electric scooters single wheel electric skateboard electric scooters brands electric cargo bike evercross electric scooter electric bike rental near me mini electric skateboard adult scooter electric electric scooters electric scooter rental near me blitzart electric skateboard meepo electric skateboard harley davidson electric bike batteries for electric scooters replacement shark wheel electric skateboard electric skateboard conversion kit trek electric bike electric skateboard parts 3 wheel electric scooter electric bike rental best electric skateboard 2021 adult scooter electric small electric scooters" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooter for kids adult electric bike electric scooters for adults kids electric scooter off road electric scooter boosted electric skateboard top electric scooters single wheel electric skateboard electric scooters brands electric cargo bike evercross electric scooter electric bike rental near me mini electric skateboard adult scooter electric electric scooters electric scooter rental near me blitzart electric skateboard meepo electric skateboard harley davidson electric bike batteries for electric scooters replacement shark wheel electric skateboard electric skateboard conversion kit trek electric bike electric skateboard parts 3 wheel electric scooter electric bike rental best electric skateboard 2021 adult scooter electric small electric scooters" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooter for kids adult electric bike electric scooters for adults kids electric scooter off road electric scooter boosted electric skateboard top electric scooters single wheel electric skateboard electric scooters brands electric cargo bike evercross electric scooter electric bike rental near me mini electric skateboard adult scooter electric electric scooters electric scooter rental near me blitzart electric skateboard meepo electric skateboard harley davidson electric bike batteries for electric scooters replacement shark wheel electric skateboard electric skateboard conversion kit trek electric bike electric skateboard parts 3 wheel electric scooter electric bike rental best electric skateboard 2021 adult scooter electric small electric scooters" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................