เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : longboard skateboard electric ecotric electric bike kyng electric skateboard electric scooters for adults near me electric scooters for adults electric scooters at walmart electric skateboard shops near me adult electric bike jetson electric bike walmart electric scooter electric bike rental near me best electric scooters electric bike review best electric bike top electric scooters top electric scooters electric bike costco kids electric scooter jetson bolt pro folding electric bike best electric skateboard 2022 razor e100 electric scooter best electric scooters for adults electric skateboard kit electric scooters on amazon electric scooter walmart blitzart electric skateboard electric razor scooter diy electric skateboard best electric skateboard 2021" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : longboard skateboard electric ecotric electric bike kyng electric skateboard electric scooters for adults near me electric scooters for adults electric scooters at walmart electric skateboard shops near me adult electric bike jetson electric bike walmart electric scooter electric bike rental near me best electric scooters electric bike review best electric bike top electric scooters top electric scooters electric bike costco kids electric scooter jetson bolt pro folding electric bike best electric skateboard 2022 razor e100 electric scooter best electric scooters for adults electric skateboard kit electric scooters on amazon electric scooter walmart blitzart electric skateboard electric razor scooter diy electric skateboard best electric skateboard 2021" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : longboard skateboard electric ecotric electric bike kyng electric skateboard electric scooters for adults near me electric scooters for adults electric scooters at walmart electric skateboard shops near me adult electric bike jetson electric bike walmart electric scooter electric bike rental near me best electric scooters electric bike review best electric bike top electric scooters top electric scooters electric bike costco kids electric scooter jetson bolt pro folding electric bike best electric skateboard 2022 razor e100 electric scooter best electric scooters for adults electric skateboard kit electric scooters on amazon electric scooter walmart blitzart electric skateboard electric razor scooter diy electric skateboard best electric skateboard 2021" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................