เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric moped scooter honda electric scooter ktm electric dirt bike used electric skateboard schwinn electric bike best electric bike meepo v3 electric skateboard fat tire electric scooter cheap electric skateboard how much is electric skateboard voyager electric skateboard electric skateboard batteries best electric scooter for adults electric scooters walmart electric scooter for sale best electric bike electric scooter with seat foldable electric bike cheap electric scooters electric skateboard shops near me electric bike conversion kit used electric scooters pride electric scooters schwinn electric bike electric scooters for adults sale electric scooter repair electric skateboard motor electric dirt bike 3 wheel electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric moped scooter honda electric scooter ktm electric dirt bike used electric skateboard schwinn electric bike best electric bike meepo v3 electric skateboard fat tire electric scooter cheap electric skateboard how much is electric skateboard voyager electric skateboard electric skateboard batteries best electric scooter for adults electric scooters walmart electric scooter for sale best electric bike electric scooter with seat foldable electric bike cheap electric scooters electric skateboard shops near me electric bike conversion kit used electric scooters pride electric scooters schwinn electric bike electric scooters for adults sale electric scooter repair electric skateboard motor electric dirt bike 3 wheel electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric moped scooter honda electric scooter ktm electric dirt bike used electric skateboard schwinn electric bike best electric bike meepo v3 electric skateboard fat tire electric scooter cheap electric skateboard how much is electric skateboard voyager electric skateboard electric skateboard batteries best electric scooter for adults electric scooters walmart electric scooter for sale best electric bike electric scooter with seat foldable electric bike cheap electric scooters electric skateboard shops near me electric bike conversion kit used electric scooters pride electric scooters schwinn electric bike electric scooters for adults sale electric scooter repair electric skateboard motor electric dirt bike 3 wheel electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................