เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cheap cialis for sale cheap generic viagra/cialis viagra online pills buy viagra tablets cheap viagra from canada online cialis dapoxetine buy vardenafil pills levitra pills buy cialis online in usa ed drugs ed drugs cheap cialis in canada" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cheap cialis for sale cheap generic viagra/cialis viagra online pills buy viagra tablets cheap viagra from canada online cialis dapoxetine buy vardenafil pills levitra pills buy cialis online in usa ed drugs ed drugs cheap cialis in canada" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cheap cialis for sale cheap generic viagra/cialis viagra online pills buy viagra tablets cheap viagra from canada online cialis dapoxetine buy vardenafil pills levitra pills buy cialis online in usa ed drugs ed drugs cheap cialis in canada" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................