เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : buy cialis online generic buy cialis online europe buy cheapest cialis online where to buy cheap viagra in uk cheap viagra ebay cialis sale levitra pills levitra 20mg order levitra now ed meds erectile dysfunction pills viagra online cheap" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : buy cialis online generic buy cialis online europe buy cheapest cialis online where to buy cheap viagra in uk cheap viagra ebay cialis sale levitra pills levitra 20mg order levitra now ed meds erectile dysfunction pills viagra online cheap" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : buy cialis online generic buy cialis online europe buy cheapest cialis online where to buy cheap viagra in uk cheap viagra ebay cialis sale levitra pills levitra 20mg order levitra now ed meds erectile dysfunction pills viagra online cheap" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................