เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric cargo bike razor scooter electric jking electric skateboard electric skateboard parts off road electric scooter electric balance bike gotrax electric scooter cheap electric bike electric scooters walmart foldable electric scooter electric scooters with seats electric bike shop near me electric skateboard parts foldable electric bike how much is electric skateboard off road electric skateboard hover 1 electric scooter electric scooter adult cheap electric scooters adult electric scooter mototec electric scooters electric bike kit best electric skateboard 2021 jetson electric bike scooter electric electric moped scooter electric cargo bike electric bike company boosted electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric cargo bike razor scooter electric jking electric skateboard electric skateboard parts off road electric scooter electric balance bike gotrax electric scooter cheap electric bike electric scooters walmart foldable electric scooter electric scooters with seats electric bike shop near me electric skateboard parts foldable electric bike how much is electric skateboard off road electric skateboard hover 1 electric scooter electric scooter adult cheap electric scooters adult electric scooter mototec electric scooters electric bike kit best electric skateboard 2021 jetson electric bike scooter electric electric moped scooter electric cargo bike electric bike company boosted electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric cargo bike razor scooter electric jking electric skateboard electric skateboard parts off road electric scooter electric balance bike gotrax electric scooter cheap electric bike electric scooters walmart foldable electric scooter electric scooters with seats electric bike shop near me electric skateboard parts foldable electric bike how much is electric skateboard off road electric skateboard hover 1 electric scooter electric scooter adult cheap electric scooters adult electric scooter mototec electric scooters electric bike kit best electric skateboard 2021 jetson electric bike scooter electric electric moped scooter electric cargo bike electric bike company boosted electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................