เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : canadian pharmacy com viagra prescription online [url=https://www.science.org.au/search?search=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F3VYws8D&g-recaptcha-response=03AIIukzgdPF2Ob5Xb9P1Ez9vv1FxpYcmPtkZf2mJ8umMOrBuMKDvU--7Q75uuu4qS7pBnUE5pd8X9iqvdVl4QMuD2Jxulig7OrQyFgykUD57UhY9bW87WjIcfODBMdwsGi4ij4ALCZ2uTdvw1eHl7gd08tZhO_ZsQMbnj-9RYetry_paAcO3DcEW1ntkLoeB2rhxDyHd1B_OClfo7jOJJDgcEP5OMpLZvlm4HObSQngRpgeuSUqMLjZQNq6b1qEpsUiUsyHczBA9RS2SMz29f9eXk-hJDi8v2i6XlHB4IwH2OGzIztKL6lWohNkIDIO6jWH3cQO7PUnwgu4YZmOE1vXJuTY5XCZijyV2AC5Wpm6Pk-sjjz8Whmx_IM_sVYAS274CA3z8ccJOZRhIO1J285gJxKUr29ntEirW8HBvTmISrzdIseVs0Nx8R9UQOiT_jYRSK6Rc_AgP1QwJcoWwJUP02pzqiqntypzuGsNMiOV7w46HQI5ED1GrZ7W5j0JL0zP3m9gsd_O0CVCnbJ3P6MfVlzxhvXK9fntNsBs5cm_GewEt1GcTeoN6JluvoQqKZGOwY3nMKPSdtGIS8rSPNwm59ANRwjsN3P4fWgbLmugjSD8zKMKRRTBo]canadian pharmaceuticals[/url] viagra free canada pharmacies online prescriptions best price viagra canadian pharmacy.reviews [url=https://forum.mesign.com/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=2111660]best canadian pharcharmy online[/url] cialis without prescription canadian online pharmacy for cialis best place to buy viagra female viagra pills [url=https://aopvp.com/home.php?mod=space&uid=144705]my canadian pharmacies[/url] cialis cost" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : canadian pharmacy com viagra prescription online [url=https://www.science.org.au/search?search=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F3VYws8D&g-recaptcha-response=03AIIukzgdPF2Ob5Xb9P1Ez9vv1FxpYcmPtkZf2mJ8umMOrBuMKDvU--7Q75uuu4qS7pBnUE5pd8X9iqvdVl4QMuD2Jxulig7OrQyFgykUD57UhY9bW87WjIcfODBMdwsGi4ij4ALCZ2uTdvw1eHl7gd08tZhO_ZsQMbnj-9RYetry_paAcO3DcEW1ntkLoeB2rhxDyHd1B_OClfo7jOJJDgcEP5OMpLZvlm4HObSQngRpgeuSUqMLjZQNq6b1qEpsUiUsyHczBA9RS2SMz29f9eXk-hJDi8v2i6XlHB4IwH2OGzIztKL6lWohNkIDIO6jWH3cQO7PUnwgu4YZmOE1vXJuTY5XCZijyV2AC5Wpm6Pk-sjjz8Whmx_IM_sVYAS274CA3z8ccJOZRhIO1J285gJxKUr29ntEirW8HBvTmISrzdIseVs0Nx8R9UQOiT_jYRSK6Rc_AgP1QwJcoWwJUP02pzqiqntypzuGsNMiOV7w46HQI5ED1GrZ7W5j0JL0zP3m9gsd_O0CVCnbJ3P6MfVlzxhvXK9fntNsBs5cm_GewEt1GcTeoN6JluvoQqKZGOwY3nMKPSdtGIS8rSPNwm59ANRwjsN3P4fWgbLmugjSD8zKMKRRTBo]canadian pharmaceuticals[/url] viagra free canada pharmacies online prescriptions best price viagra canadian pharmacy.reviews [url=https://forum.mesign.com/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=2111660]best canadian pharcharmy online[/url] cialis without prescription canadian online pharmacy for cialis best place to buy viagra female viagra pills [url=https://aopvp.com/home.php?mod=space&uid=144705]my canadian pharmacies[/url] cialis cost" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : canadian pharmacy com viagra prescription online [url=https://www.science.org.au/search?search=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F3VYws8D&g-recaptcha-response=03AIIukzgdPF2Ob5Xb9P1Ez9vv1FxpYcmPtkZf2mJ8umMOrBuMKDvU--7Q75uuu4qS7pBnUE5pd8X9iqvdVl4QMuD2Jxulig7OrQyFgykUD57UhY9bW87WjIcfODBMdwsGi4ij4ALCZ2uTdvw1eHl7gd08tZhO_ZsQMbnj-9RYetry_paAcO3DcEW1ntkLoeB2rhxDyHd1B_OClfo7jOJJDgcEP5OMpLZvlm4HObSQngRpgeuSUqMLjZQNq6b1qEpsUiUsyHczBA9RS2SMz29f9eXk-hJDi8v2i6XlHB4IwH2OGzIztKL6lWohNkIDIO6jWH3cQO7PUnwgu4YZmOE1vXJuTY5XCZijyV2AC5Wpm6Pk-sjjz8Whmx_IM_sVYAS274CA3z8ccJOZRhIO1J285gJxKUr29ntEirW8HBvTmISrzdIseVs0Nx8R9UQOiT_jYRSK6Rc_AgP1QwJcoWwJUP02pzqiqntypzuGsNMiOV7w46HQI5ED1GrZ7W5j0JL0zP3m9gsd_O0CVCnbJ3P6MfVlzxhvXK9fntNsBs5cm_GewEt1GcTeoN6JluvoQqKZGOwY3nMKPSdtGIS8rSPNwm59ANRwjsN3P4fWgbLmugjSD8zKMKRRTBo]canadian pharmaceuticals[/url] viagra free canada pharmacies online prescriptions best price viagra canadian pharmacy.reviews [url=https://forum.mesign.com/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=2111660]best canadian pharcharmy online[/url] cialis without prescription canadian online pharmacy for cialis best place to buy viagra female viagra pills [url=https://aopvp.com/home.php?mod=space&uid=144705]my canadian pharmacies[/url] cialis cost" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................