เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : himiway electric bike off road electric skateboard pride electric scooters electric bike rental near me electric bmx bike costco electric scooter how much is a electric skateboard electric scooter for adults electric mobility scooters for adults electric one wheel skateboard electric dirt bike adult amazon electric scooters electric skateboard near me target electric scooter adult electric scooters blitzart electric skateboard electric skateboard wheels electric scooters electric scooters for 10 year olds electric sit down scooters for adults how much is a electric skateboard electric scooters at walmart sur ron electric bike used electric scooters cheap electric bike one wheel electric skateboard electric scooters for adults with seat electric cruiser bike electric power scooters" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : himiway electric bike off road electric skateboard pride electric scooters electric bike rental near me electric bmx bike costco electric scooter how much is a electric skateboard electric scooter for adults electric mobility scooters for adults electric one wheel skateboard electric dirt bike adult amazon electric scooters electric skateboard near me target electric scooter adult electric scooters blitzart electric skateboard electric skateboard wheels electric scooters electric scooters for 10 year olds electric sit down scooters for adults how much is a electric skateboard electric scooters at walmart sur ron electric bike used electric scooters cheap electric bike one wheel electric skateboard electric scooters for adults with seat electric cruiser bike electric power scooters" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : himiway electric bike off road electric skateboard pride electric scooters electric bike rental near me electric bmx bike costco electric scooter how much is a electric skateboard electric scooter for adults electric mobility scooters for adults electric one wheel skateboard electric dirt bike adult amazon electric scooters electric skateboard near me target electric scooter adult electric scooters blitzart electric skateboard electric skateboard wheels electric scooters electric scooters for 10 year olds electric sit down scooters for adults how much is a electric skateboard electric scooters at walmart sur ron electric bike used electric scooters cheap electric bike one wheel electric skateboard electric scooters for adults with seat electric cruiser bike electric power scooters" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................