เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooter adult sondors electric bike best electric scooters for commuting electric longboard skateboard electric scooter for adults electric bike conversion kit electric scooter rental near me adult electric bike evercross electric scooter electric one wheel skateboard electric scooters near me fast electric scooter bird electric scooter how much is a electric skateboard bugatti electric scooter blitzart electric skateboard razor electric dirt bike 3 wheel electric bike electric skateboard amazon electric bike rental bugatti electric scooter jetson bolt pro folding electric bike electric cruiser bike razor e100 electric scooter electric scooter bike rion electric scooters foldable electric bike electric skateboard amazon fast electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooter adult sondors electric bike best electric scooters for commuting electric longboard skateboard electric scooter for adults electric bike conversion kit electric scooter rental near me adult electric bike evercross electric scooter electric one wheel skateboard electric scooters near me fast electric scooter bird electric scooter how much is a electric skateboard bugatti electric scooter blitzart electric skateboard razor electric dirt bike 3 wheel electric bike electric skateboard amazon electric bike rental bugatti electric scooter jetson bolt pro folding electric bike electric cruiser bike razor e100 electric scooter electric scooter bike rion electric scooters foldable electric bike electric skateboard amazon fast electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooter adult sondors electric bike best electric scooters for commuting electric longboard skateboard electric scooter for adults electric bike conversion kit electric scooter rental near me adult electric bike evercross electric scooter electric one wheel skateboard electric scooters near me fast electric scooter bird electric scooter how much is a electric skateboard bugatti electric scooter blitzart electric skateboard razor electric dirt bike 3 wheel electric bike electric skateboard amazon electric bike rental bugatti electric scooter jetson bolt pro folding electric bike electric cruiser bike razor e100 electric scooter electric scooter bike rion electric scooters foldable electric bike electric skateboard amazon fast electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................