เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : segway electric dirt bike electric dirt bike for kids jking electric skateboard electric wheelchair scooter electric bike shop near me electric scooter rental how much is electric skateboard adult electric bike razor e300 electric scooter razor e100 electric scooter electric off road skateboard electric scooters for adults with seat fat tire electric bike electric motor scooters electric mobility scooter honda electric scooter aventon electric bike meepo electric skateboard jking electric skateboard electric mini bike electric bike conversion kit electric motor scooters electric scooters for kids electric scooter for adults honda electric scooter electric scooters walmart electric scooter repair electric scooter walmart boosted electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : segway electric dirt bike electric dirt bike for kids jking electric skateboard electric wheelchair scooter electric bike shop near me electric scooter rental how much is electric skateboard adult electric bike razor e300 electric scooter razor e100 electric scooter electric off road skateboard electric scooters for adults with seat fat tire electric bike electric motor scooters electric mobility scooter honda electric scooter aventon electric bike meepo electric skateboard jking electric skateboard electric mini bike electric bike conversion kit electric motor scooters electric scooters for kids electric scooter for adults honda electric scooter electric scooters walmart electric scooter repair electric scooter walmart boosted electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : segway electric dirt bike electric dirt bike for kids jking electric skateboard electric wheelchair scooter electric bike shop near me electric scooter rental how much is electric skateboard adult electric bike razor e300 electric scooter razor e100 electric scooter electric off road skateboard electric scooters for adults with seat fat tire electric bike electric motor scooters electric mobility scooter honda electric scooter aventon electric bike meepo electric skateboard jking electric skateboard electric mini bike electric bike conversion kit electric motor scooters electric scooters for kids electric scooter for adults honda electric scooter electric scooters walmart electric scooter repair electric scooter walmart boosted electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................