เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : discount genuine cialis order cialis with prescription cheap/discount cialis viagra sale bolton cheap viagra uk site buy cialis soft cheap vardenafil vardenafil 20mg viagra sale no prescription uk ed meds erectile dysfunction pills buy generic cialis pills" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : discount genuine cialis order cialis with prescription cheap/discount cialis viagra sale bolton cheap viagra uk site buy cialis soft cheap vardenafil vardenafil 20mg viagra sale no prescription uk ed meds erectile dysfunction pills buy generic cialis pills" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : discount genuine cialis order cialis with prescription cheap/discount cialis viagra sale bolton cheap viagra uk site buy cialis soft cheap vardenafil vardenafil 20mg viagra sale no prescription uk ed meds erectile dysfunction pills buy generic cialis pills" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................