เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cheap viagra without prescription prescription codes [url=https://www.buy1on1.com/user/profile/887000]medications.com[/url] purchase viagra online canadian pharmacy and cialis canadian pharmacy cialis for daily use drugstore of canada [url=https://eondom.com/home.php?mod=space&uid=387034]viagra substitute[/url] no prescription viagra viagra sales drug store online drugstore of canada [url=https://blogfreely.net/dangerquiver4/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy]generic viagra in canada[/url] viagra mexico" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cheap viagra without prescription prescription codes [url=https://www.buy1on1.com/user/profile/887000]medications.com[/url] purchase viagra online canadian pharmacy and cialis canadian pharmacy cialis for daily use drugstore of canada [url=https://eondom.com/home.php?mod=space&uid=387034]viagra substitute[/url] no prescription viagra viagra sales drug store online drugstore of canada [url=https://blogfreely.net/dangerquiver4/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy]generic viagra in canada[/url] viagra mexico" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cheap viagra without prescription prescription codes [url=https://www.buy1on1.com/user/profile/887000]medications.com[/url] purchase viagra online canadian pharmacy and cialis canadian pharmacy cialis for daily use drugstore of canada [url=https://eondom.com/home.php?mod=space&uid=387034]viagra substitute[/url] no prescription viagra viagra sales drug store online drugstore of canada [url=https://blogfreely.net/dangerquiver4/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy]generic viagra in canada[/url] viagra mexico" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................