เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : viagra drug viagra and women [url=http://classi360.com/user/profile/1498]cialis from.canada[/url] how much does viagra cost viagra dosages online pharmacies in canada prescription codes [url=http://atdh.cn/home.php?mod=space&uid=538448]buying viagra from canada[/url] cialis pills for sale generic cialis canadian side effects of viagra price of viagra [url=https://52xitong.cn/space-uid-56911.html]buy cialis from us pharmacy[/url] best price for generic cialis" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : viagra drug viagra and women [url=http://classi360.com/user/profile/1498]cialis from.canada[/url] how much does viagra cost viagra dosages online pharmacies in canada prescription codes [url=http://atdh.cn/home.php?mod=space&uid=538448]buying viagra from canada[/url] cialis pills for sale generic cialis canadian side effects of viagra price of viagra [url=https://52xitong.cn/space-uid-56911.html]buy cialis from us pharmacy[/url] best price for generic cialis" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : viagra drug viagra and women [url=http://classi360.com/user/profile/1498]cialis from.canada[/url] how much does viagra cost viagra dosages online pharmacies in canada prescription codes [url=http://atdh.cn/home.php?mod=space&uid=538448]buying viagra from canada[/url] cialis pills for sale generic cialis canadian side effects of viagra price of viagra [url=https://52xitong.cn/space-uid-56911.html]buy cialis from us pharmacy[/url] best price for generic cialis" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................