เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : can you buy cialis mexico buy cialis online malaysia viagra ice cream to go on sale at selfridges order viagra phone viagra sale karachi buy viagra birmingham vardenafil pills vardenafil where to purchase cialis cheap ed drugs erectile dysfunction pills buy cheap cialis from india" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : can you buy cialis mexico buy cialis online malaysia viagra ice cream to go on sale at selfridges order viagra phone viagra sale karachi buy viagra birmingham vardenafil pills vardenafil where to purchase cialis cheap ed drugs erectile dysfunction pills buy cheap cialis from india" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : can you buy cialis mexico buy cialis online malaysia viagra ice cream to go on sale at selfridges order viagra phone viagra sale karachi buy viagra birmingham vardenafil pills vardenafil where to purchase cialis cheap ed drugs erectile dysfunction pills buy cheap cialis from india" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................