ความคืบหน้า การก่อสร้าง อาคารโรงงานแปรรูปสมุนไพร
ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร


วัน เดือน ปี
รายละเอียด
ธันวาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙
 • ปรับพื้นที่ดิน เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงงานแปรรูปสมุนไพร
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
 • เริ่มสำรวจ และ ขุดเจาะน้ำบาดาล ความลึก 35 เมตร
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • นำตัวอย่างน้ำบาดาลที่ขุดได้ เข้าตรวจสอบคุณภาพ หากผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  จะนำไปใช้สำหรับปรุงยาที่อาคารโรงงานแปรรูปสมุนไพรต่อไป
๙ เมษายน - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
 • ฝ่ายธรณีและปฐพีสำนักชลประทานที่ ๕ เจาะสำรวจชั้นดินเืพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ
  ฐานรากโรงงานแปรรูปสมุนไพร อโรคยศาล
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
 • ทีมงานศึกษาดูงาน โรงงานผลิตยา
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 • ปรับปรุงแบบสถาปัตย์ให้โครงสร้างคำนวนเพิ่มเติม
  1.เพิ่มห้องสุ่มวัตถุดิบบริเวณห้องเก็บวัตถุดิบ
  2.ปรับพื้นที่ล้างอุปกรณ์ในห้องล้างอุปกรณ์
  3.เพิ่มห้อมสุ่มตรวจและชั่งน้ำหนักบริเวณหน้าไลน์ผลิตยาเม็ดและยาน้ำ
  4.เพิ่มพื้นชั้นดาดฟ้าห้องเครื่องเพื่อเอาไว้สำหรับวางอุปกรณ์
  และงานระบบต่าง ๆ ของเครือง spray dry
๒๙ มิุถุนายน ๒๕๕๙
 • ทีมงานเตรียมนัดประชุมร่วมกันเกี่ยวกับตำแหน่งบ่อบาดาล และระบบกรอง
๔ กันยายน ๒๕๕๙
 • ปรึกษาวางแผนงานกับ บ.เกท ออฟ เวลย์
  วัตถุประสงค์งานก่อสร้าง
  1.ถังน้ำไฟเบอร์กลาส
  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 257,870.00 บาท
  2.ฐานรากรับนน.ถังไฟเบอร์กลาส
  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 340,260.00 บาท
  3.ก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำ
  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 505,040.00 บาท
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 • เคลื่อนย้าย ถังน้ำแชมเปญสูงสามสิบเมตรจุ 50คิว สูง 30 เมตร
  และโรงกรองน้ำโรงงาน มาติดตั้งที่วัดคำประมง
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 • ตรวจงานก่อสร้างฐานรากถังน้ำแชมเปญสูงสามสิบเมตรจุ50คิว
  และโรงกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำสำหรับรง.แปรรูปสมุนไพร
  และน้ำเพื่อบริโภคสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
 • ติดตั้งถัง น้ำสูง30เมตร ความจุ 50,000ลิตร
  สำหรับผลิตน้ำบริสุทธิ์ เพื่อป้อนโรงงานผลิตยา Spraydry สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ที่เข้ามาบำบัดรักษา
  ที่อโรคยศาล วัดคำประมง ร.พ.การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร สำเร็จแล้ว
   
<< กลับสูู่่หน้าหลัีก