ข่าว บทความ สื่อต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2559


สถาบัน ชื่อเรื่อง วันที่ตีพิมพ์ วันที่เผยแพร่ฉบับพิเศษ "เดลินิวส์" ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2559
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสนทนาธรรม พระญาณสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่สิม เมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงฝังลูกนิมิต ณ พระอุโบสถ วัดสันติสังฆาราม จ.สกลนคร เมื่อครั้งอดีตกาล

http://www.dailynews.co.th/royalnews/532713

28 ตุลาคม 2559
August 30, 2016


www.healthstation.in.th

 • หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 "พ่อชอย สุขพินิจ" กรูหมอพื้นบ้านชุมชนไทยเขมร แห่งบ้านโคกพยูง ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสรินทร์

  รับวีดิทัศน์ หมอไทยดีเด่น ได้ที่ http://www.healthstation.in.th/action/viewvideo/3623/

 
 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดประทานพระราชทานพระราชทรัพย์
  แด่อโรคยศาล วัดคำประมง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ เป็นผู้แทนถวาย
3 สิงหาคม 2559
NBT World English Language
 • รายการ People's Foriegn Affair
  https://youtu.be/_8WfCTgf-x0
  NBT World English Language
  177 ประเทศ
  สนับสนุนโดยกระทรวงต่างประเทศ
  และสำนักข่าวแห่งชาติ
29 กันยายน2559
Journal of
Ethnopharmacology
Journal of
Ethnopharmacology175
(2015)58–66
Journal of
Ethnopharmacology
Traditional medicineuse
by cancer patients inThailand
Journal of
Ethnopharmacology168
(2015)100–107
Journal of
Ethnopharmacology
Journal of Ethnopharmacology175
(2015)58–66


<< กลับสูู่่หน้าหลัีก หน้าถัดไป>>