ข่าว บทความ สื่อต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่


สถาบัน ชื่อเรื่อง วันที่ตีพิมพ์ วันที่เผยแพร่
  ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ปี 2553  
กรุงเทพฯ ธุรกิจ • Green Life: สูตรยารักษาตัวเอง พัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์
กรุงเทพฯ ธุรกิจ วันที่ี 7 ตุลาคม 2553
วันที่ี 7 ตุลาคม 2553
กรุงเทพฯ ธุรกิจ • วิไลลักษณ์ จิตอาสา ไม่ใช่ผู้ให้" กรุงเทพฯ ธุรกิจ วันที่20 กันยายน 2553 วันที่20 กันยายน 2553
   •คุณแม่ชีศันศนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน กทม.และคณะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยที่อโรคยศาล วัดคำประมง  
กรุงเทพธุรกิจ •ชีวิตที่ดีไซน์ได้จาก กรุงเทพธุรกิจ 30ธค53 30ธค53
นิตยสารชีวจิต •ฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิถีแห่งมิตร ณ หมู่บ้านมะเร็ง.
จากนิตยสารชีวจิต ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2553
 16 พ.ย. 2553
  •หนังสือ เล่มเดียว คุ้มโรคภัย ของคุณจำรัส เซนนิล    
  •บทความเรื่องเล่าสุขภาพ โดยคุณจำรัส เซนนิล    
วารสาร นนทรี •วารสาร นนทรี eNews ฉบับที่ 8 ปีที่1 วันที่ 25 ต.ค.2553  25 ต.ค.2553   
มติชน. •จิตอาสารักษาทุกโรค ไม่มีใครเข้าใจผู้ป่วยได้ดีเท่าผู้ป่วยด้วยกันเอง 7 ธค.53 มติชน. 7 ธค.53 
นสพ.เสียงเสรีภาพ •มะเร็งจะหาย หรือตายไม่สำคัญ / บทความจากนสพ.เสียงเสรีภาพ..เชียงราย  
หมอชาวบ้าน •นิตยสารหมอชาวบ้าน ตุลาคม 2553 ตุลาคม 2553
  •รายงานพิเศษ บำบัดโรคมะเร็งด้วยวิธีบำรุงจิต ช่อง7  
  •อาทิตย์อัสดง "บทเรียนจากอโรคยศาล" จดหมายข่าวการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
หนังสือพิมพ์ มติชน •หนังสือพิมพ์ มติชน คอลัมน์: รู้เขารู้เรา:
หลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม
 
  •การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๒ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กรุงเทพธุรกิจ •Life Style : Life ตาย...อย่างยิ้มได้ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓  
  •อโรคยศาล เส้นทางชีวิตใหม่ของผู้ป่วยมะเร็ง  
เนชั่น •“ใช้มะเร็งเป็นโอกาสพัฒนาจิต” พระอาจารย์ ดร. ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี  
คมชัดลึก •คมชัดลึก : ในจังหวัดสกลนคร มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่น่าเลื่อมใสอยู่มาก  
คมชัดลึก

โครงการแทนคุณแผ่นดิน ๗๖ ต้นแบบคนดี สู่ ๖๐ ล้านคนดีทั่วไทย
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ถวายรางวัล คนดีต้นแบบ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑ คน ๑ จังหวัด)วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๓ ที่โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น

 
  บันทึกจิตอาสา กรมสรรพากร 23-26ก.พ.2553
  อโรคยศาล วัดคำประมง ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาล
โดยกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเป็นทางการว่า
"โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร"
(อโรคยศาล วัดคำประมง)

"The Excellence Hospital of Thai Traditional and Complementary Medicine in Cancer,Sakonnakhon:ETCC" (Arokhayasala Khampramong Temple)
 
     
     
     
     
     
     


<< กลับสูู่่หน้าหลัีก หน้าถัดไป>>