รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อบริการสังคม

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นิมนต์หลวงตาไปรับโล่เกียรติยศในฐานะที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อบริการสังคม อันสืบเนื่องมาจากการที่ได้ก่อสร้างอโรคยศาล และวัดป่าดอนขาม(เดิม) หรือวัดคำประมง มาเพื่อบริการและรับใช้สังคมด้วยการบำบัดดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มาจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศ ด้วยวิธีการแบบสมุนไพรและธรรมชาติบำบัดผสมผสานไปกับการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์ต่างๆตามความเหมาะสมสำหรับผู่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกฟันธงให้ไปนอนรออยู่ที่บ้าน ซึ่งแน่นอนทุกคนคงไม่อยากไปนอนนรอฟรีเพื่อรอวันตาย อโรคยศาลจึงเป็นทางออกให้สังคมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มักจะสิ้นหวังแล้วให้มีความหวังขึ้นมา ที่คิดว่าจะตายแล้วให้รอดตายขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย

โดยในงานได้รับเกียรติจากฯพณฯองคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้มอบถวายให้หลวงตาและได้มอบให้ศิษย์เก่าอีก ๕ ท่านตามสาขาวิชาชีพต่างๆ หลวงตาขออนุโมทนาศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ไปทำประโยชน์แก่บ้านเมือง ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสืบไปด้วยเทอญ

หลวงตา

<< กลับสูู่่หน้าข่าวสารและกิจกรรม

O