ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอโรคยศาล

เจริญพรเพื่อนจิตอาสาที่เมตตาถึงเสมอ

วันนี้หลวงตามีเรื่องดีๆมาฝากเพื่อนจิตอาสาอีก 1 เรื่อง คือ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารที่อยู่ตามหัวเมืองได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสา ที่วัดคำประมง และมีความคิดที่จะพัฒนาต่อยอดจิตอาสา ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยใช้ วัดคำประมงเป็นต้นแบบ สร้างงานและโครงการจิตอาสาที่มาจากใจของนักศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ได้ จิตอาสาของอโรคยศาล จะมีทั่วประเทศไทย ไปทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกมากมายสุดคณานับ ทำให้เกิดจิตอาสาพันธุ์ R ที่เข้มแข็งและมีพลังอันมหาศาล ถ้าหากเราพาเขาไปถูกทิศถูกทาง เราจะประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง ประหยัดงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และทำให้เยาวชนของชาติมีความรู้คู่กับคุณธรรม ไม่ทำร้ายประเทศชาติและประชาชน กู้เศรษฐกิจของบ้านของเมืองไทยเราได้อย่างแน่นอน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบอกไว้ตรงนี้ ว่า ฤาษีเอก อมตะ ลูกหม้ออาชีวะได้แสดงวิสัยทัศน์และแนะนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าชมกิจกรรมต่างๆของอโรคยศาลด้วยตนเองเลยทีเดียว หลวงตาต้องขออนุโมทนากับ ท่านรองเลขาธิการ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง และทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาจากจังหวัดต่างๆเช่น วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม มุกดาหาร นครพนม เป็นต้น

หลวงตา

<< กลับสูู่่หน้าข่าวสารและกิจกรรม