นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สร้างบ้านดิน

เจริญพรเพื่อนจิตอาสาธุชนที่เมตตาถึงเสมอ

วันนี้หลวงตามีกิจกรรมของน้องนักศึกษาจิตอาสา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี1-ปี5 การมาเป็นจิตอาสาของน้องๆโดยการสนับสนุนของท่านอธิการบดี ดร.ปัญญา มหาชัย โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.มารศรี เป็นหัวหน้าทีมจิตอาสา และผศ.สุมาลี และอาจารย์อีกหลายท่านหลายคณะ เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดจิตอาสาในคณะ ในมหาวิทยาลัย โดยมี วัดคำประมงเป็นสถานีทดลองและปฏิบัติงานจริงทั้งทฤษฎีโลก ทฎษฎีธรรมควบคู่กันไป ได้ทั้งความรู้ ความรัก ความสามัคคีกัน บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป วันนี้ 9 มค52 หลวงตาให้น้องๆย่ำโคลน เพื่อสร้างเป็นบ้านดินต่อไปเป็นบ้านพักผู้ป่วยและญาติๆ และให้น้องๆได้สวดมนต์ทำสมาธิ ก่อนที่จะกลับมหาวิทยาลัยในตอนเย็น

หลวงตา

<< กลับสูู่่หน้าข่าวสารและกิจกรรม