JAPAN TRIP

วันแรก
ที่มาถึง FUKUOKA ก็ตรงดิ่งมาฉันเช้าที่ วัดท่าน เจคาน ห่างจาก สนามบิน 3-4 ชั่วโมงพร้อมกับทีมงานทั้งหมด รวม 12 ชีวิต ทีมงานมี หมอเอก หมออี๊ด น้องสาวหมอเอก ฤาษีเอก คุณหมู คุณเล็กแฟนคุณหมู พระเดิมแท้ ชาวหินฟ้า พระจากไต้หวัน และพี่สาว ท่านเจคาน โอมิซัง และ ดร.มัตสุ จาก FUKUOKA

วันที่สอง
ตื่นแต่เช้าไป ม.FUKUOKA นำเสนองานของอโรคยศาลให้กับ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาของม.FUKUOKA คณบดีฯจะมาเมืองไทยเพื่อเชื่อมโยงกับ KKUและอโรคยศาลเป็นโครงการสืบเนื่องต่อกันในปีหน้า 2009 ซึ่งทั้งนี้ต้องขอชมเชยล่ามภาษาญี่ปุ่น คุณหมูที่ทำให้คนญี่ปุ่นเข้าใจและซาบซึ้งในงานของอโรคยศาล ตอนบ่ายไป MEETING ตามทำเนียมญี่ปุ่น ตอนค่ำไปไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคนสร้างถูกรางวัลแจ๊กพ๊อตได้หลายร้อยล้าน แต่ที่สุดค่าตัวตาย

FUKUOKA 28-30 DEC 2008
วันนี้เป็นวันทำสะอาดวัด เพื่อเตรียมรับปีใหม่ของญี่ปุ่นและทำพิธี GOMA วันนี้ทุกคนเป็น labor หมอเอก ฤาษีเอก ดร.เจคาน เลื่อยไม้ ล้างบ่อน้ำ ผู้หญิงซักผ้า ผ่าตะเกียบ ทำสะอาดบ้าน กวาดลานวัด ทำครัวช่วยกันกับโอมิซัง โยโก๊ะ มิยูกิ พระเดิมแท้ กวาดลานวัด หลวงตา ว่างงานเป็น cheer leader ทำงานกันอย่างสนุกสนาน อ.วรวิทย์กับหมอเอก ทำงานพร้อมกับร้องลำตัดดัดแปลงไทยญี่ปุ่น ดีว่าไม่แข็งตายไปเสียก่อนก่อน ในภาพ หลวงตากับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กำลังสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

1 JAN 2009 นับเป็นเวลาที่ COUNTDOWN ครั้งแรกในญี่ปุ่นที่เมือง KUMAMOTO
หลังจากที่ทีมงานจิตอาสาจากประเทศไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย FUKUOKA มหาวิทยาลัยขอนแก่น อโรคยศาล วัดคำประมง ในหัวข้อเรื่อง SPIRITUAL HUMANIZED HEALTH CARE ที่มี Dr.Jekan Collins, รศ.ดร.เอื้อมพร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และทีมงานคณาจารย์นิสิตปริญญาเอก มข.เป็นผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย FUKUOKA โดย ศ.ดร.FUMIKO YASUKATA คณบดี Faculty of Nursing และทีมงาน รู้สึกทราบซึ้งในงานของจิตอาสาอโรคยศาล เวลาประมาณ 02.49 น.

หลังจากทำพิธีสวดมนต์ ในการGOMA HEALING CEREMONY ผ่านพ้นไปด้วยความสุขใจเป็นอย่างยิ่ง หิมะ SNOW ก็โปรยปรายจากท้องฟ้าอันงดงาม ขอให้สุขสันต์วันปีใหม่กันทุกคน

หน้าที่ 1, [2]   < ย้อนกลับ
  หน้าที่ 1, [2]   < ย้อนกลับ
<< กลับ