โครงการวิจัยผู้สูงอายุเขตอีสาน

เจริญพรเพื่อนจิตอาสาที่เมตตาถึงเสมอ

เมื่อ 18 -19 ธค 2551 รศ.ผ่องพรรณ อรุณแสง และอาจารย์วรรณภา ได้พาคณะลูกศิษย์ ป.โท คณะพยาบาลศาสตร์ มข. มาศึกษาเก็บข้อมูลผู้ป่วยและญาติๆ ที่อโรคยศาล พร้อมกันนั้นได้ตรวจสุขภาพดูแลผู้ป่วย และญาติ ด้วย ซึ่งอาจารย์มีความสุขและประทับใจมาก บอกว่ามาที่นี่ได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้ และเมื่อมีโอกาสก็จะมาอีก

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

หลวงตา

<< กลับ