องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2551


เจริญพรเพื่อนจิตอาสาธุชนที่เมตตาถึงเสมอ

หลวงตาขอส่งภาพบรรยากาศ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2551 อโรคยศาล วัดคำประมง ได้รับโล่ห์เกียรติคุณในฐานะที่มีกิจกรรมทางสังคม ดีเด่นประจำปี 2551


<< กลับ