บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2549-2551

เจริญพรเพื่อนจิตอาสาที่เมตตาถึงเสมอ

หลวงตาขอส่งสูจิบัตร เฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2549-2550 27 พฤศจิกายน 2550 - 1 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลวงตาและทีมงานจิตอาสาขออนุโมทนาสาธุกับความสำเร็จของบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกๆท่าน

หลวงตา

<< กลับ