จิตอาสา นพ.พงษ์กิตติ ฐิตศุภกร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กราบนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพ

อ้ม คุณหมอพงษ์กิตติ และคณะได้เดินทางมาถึงที่พักของแต่ละคนด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าระหว่างทางจะพบอุบัติเหตุหลายรายและรถค่อนข้างติดมากก็ตาม

สิ่งที่พวกเราได้พูดคุยกันระหว่างนั่งรถกลับมาก็คือ ความอิ่มใจ และโครงการมากมายที่ผุดขึ้นมา

ด้วยความปรารถนาที่จะสนองปณิธานของหลวงตาให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น แต่พวกเราจะค่อยๆ ทำด้วยสติและเชื่อว่าจะมีสิ่งที่บ่งบอกเราว่าจะทำอะไรก่อน อะไรหลัง

ในครั้งหน้าที่จะไป หลวงตาคงจะได้เห็นเตียงผ่าตัด ติดรถพวกเราไปด้วย อ้มต้องกราบขอบพระคุณหลวงตาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่จะตามมาในอนาคต

กราบนมัสการค่ะ

อ้ม

<< กลับ