การประชุมเพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและดนตรีบำบัด ครั้งที่ ๑ ตุลาคม - ๒๕๕๑

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ นับเป็นประวัติศาสตร์ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของงานอโรคยศาล ของงานจิตอาสาใจสาธารณะของสาธุชนคนดีจากหลากหลายสาขาอาชีพ

มีทั้งนักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ มีอาจารย์แพทย์แผนไทย สถาปนิก วิศวกร พระเจ้าพระสงฆ์ เภสัชกร แม่บ้าน ครูบาอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัย ผู้สื่อข่าวและนักจัดรายการ ฯลฯ ได้มาระดมมันสมองและพลังความคิดสร้างสรรค์ งานที่อโรคยศาล วัดคำประมง ที่จะทำต่อไปในอนาคตให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอย่างสูงสุด ภายใต้กฏของธรรมะและกฏของธรรมชาติที่มีความรัก ความเมตตา ความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไม่แบ่งชนชั้นหรือเชื้อชาติวรรณะ หลวงตาต้องขออนุโมทนาอย่างเต็มใจยิ่งมากๆ ที่ทุกท่านให้ความคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อย่างมากมายมหาศาล ทั้งด้านการแพทย์แผนไทย การศึกษา การดูแลผู้ป่วย ด้วยการใช้สมุนไพรบำบัด สมาธิบำบัด ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มาพำนักรักษาตัวอยู่ที่อโรคยศาล วัดคำประมง ซึ่งนับวันก็มากขึ้นเรื่อยๆ จากปากต่อปาก จากสื่อหนึ่งถึงอีกสื่อหนึ่ง ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้หลวงตารู้สึกมีความหวังและกำลังใจอย่างมากที่ทำให้เห็นว่าคนไทยยังรักกัน ยังมีความเมตตากัน ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามวัฒนธรรมไทย ไม่เสื่อมคลาย การประชุมผ่านไป ตั้งแต่ บ่าย ๒ โมง ถึงบ่าย ๖ โมง รวมเป็น ๔ ชั่วโมงกว่าๆ ไม่มีเบรค


<< กลับ